Charakterystyka cięcia zupełnego
 
Autorzy strony: B. Brzeziecki, L. Bolibok
 
 
 

 
Stosowanie cięć zupełnych pozwala na szybkie odnowienie nawet znacznych powierzchni jednowiekowych drzewostanów
 
Cięcie zupełne polega na jednorazowym usunięciu drzew z odnawianej powierzchni. Obecnie na zrębach dopuszcza się pozostawianie rzadko rozmieszczonych nasienników (usuwanych po kilku latach), płatów odnowień spontanicznych o korzystnych cechach oraz kęp starodrzewia o funkcjach biocenotycznych.

 
Schemat cięcia zupełnego
 
 
Wykorzystanie cięć zupełnych to najlepszy sposób szybkiej i skutecznej reprodukcji drzewostanów z panującą sosną
 
Stosowanie cięć zupełnych pozwala na szybkie odnowienie nawet znacznych powierzchni jednowiekowych drzewostanów. Warunki panujące na zrębach w naturalny sposób prowadzą do powstawania na nich drzewostanów o maksymalnie uproszczonym zróżnicowaniu gatunkowym, wiekowym i strukturalnym.

Warto jednak pamiętać, że drzewostany o takich cechach tworzą naturalną szatę roślinnną na siedliskach najuboższych (Bśw), zajmujących znaczną powierzchnię lasów w Polsce.

 
 
Zrąb zupełny na olsie z pozostawieniem drzew gatunków domieszkowych o roli biocenotycznej
 
Cięcie zupełne w stopniu większym niż inne sposoby cięć zmienia warunki mikroklimatyczne i świetlne zrębu, upodabniając je do warunków powierzchni otwartej. W rębniach stopniowych cięcia zupełne można stosować na małych (poniżej 1 ha) powierzchniach w celu uzyskania większych płatów gatunków światłożądnych.
 
 
Rozdrabnianie odpadów na powierzchni po cięciu zupełnym
««