Stosowanie cięć zupełnych pozwala na szybkie odnowienie nawet znacznych powierzchni jednowiekowych drzewostanów

Autor obrazu: L. Bolibok