Wykorzystanie cięć zupełnych to najlepszy sposób szybkiej i skutecznej reprodukcji drzewostanów z panującą sosną

Autor obrazu: P. Zajączkowski

Zrąb zupełny z pozostawieniem kęp starodrzewu i ogrodzeniem domieszek zagrożonych żerem zwierzyny.