1/8.   Cięcie zupełne

Autor obrazu: B. Brzeziecki