8/8.   Pozostawianie wysp starodrzewu podczas cięć odnowieniowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki