7/8.   Wariant cięcia zupełnego z pozostawieniem przestojów

Autor obrazu: B. Brzeziecki