6/8.   Usunięcie nasienników

Autor obrazu: B. Brzeziecki