5/8.   Wariant cięcia zupełnego z pozostawieniem nasienników

Autor obrazu: B. Brzeziecki