4/8.   Drzewostan po cięciu zupełnym na pasie

Autor obrazu: B. Brzeziecki