2/8.   Drzewostan gotowy do odnowienia

Autor obrazu: B. Brzeziecki