Zrąb zupełny na olsie z pozostawieniem drzew gatunków domieszkowych o roli biocenotycznej

Autor obrazu: W. Gil