Rozdrabnianie odpadów na powierzchni po cięciu zupełnym

Autor obrazu: P. Zajączkowski

Zabieg ma zwiększyć ilość materii organicznej w glebie, a jednocześnie zapobiec powstaniu bazy żerowej dla szkodliwych owadów. Choć metoda ta jest od kilku lat często stosowana - po zaprzestaniu wypalania odpadów zrębowych - wciąż pozostawia poważne wątpliwości co do swej zasadności.