Kierunek cięć
 
Autor strony: L. Bolibok
 
Wykonywanie cięć 'pod wiatr'    
 
 
 
Drzewostan świerkowy uszkodzony przez wiatr (Pomorze Zachodnie)
 
Kierunek cięć to sposób wzajemnego usytuowania przylegających do siebie, kolejno użytkowanych powierzchni odnowieniowych, określony względem stron świata. Jest to wskazówka mówiąca jak postępować z cięciami rębnymi, aby zabezpieczyć drzewostany sąsiadujące z odnawianą powierzchnią przed szkodami powodowanymi przez silne wiatry.

Doc. Puchalski opisując rębnie używa określenia następstwo cięć w tym samym znaczeniu co kierunek cięć.

 
««
Wykonywanie cięć 'pod wiatr'
 
Potocznie zaleca się, aby cięcia były wykonywane "pod wiatr", czyli przeciwnie do kierunku panujących w danym rejonie wiatrów. Przyjęcie odwrotnego kierunku cięć powodowałoby, ze każdy nowy zrąb otwierałby nową ścianę drzewostanu na działanie silnych wiatrów. Drzewa tworzące taką ścianę, korzystające do niedawna z osłony otaczającego drzewostanu byłby bardzo podatne na wiatrołomu i wiatrowały. Zapewne straty nie ograniczyłyby się jedynie do ściany wystawionego na działanie wiatru drzewostanu.

Jeżeli można przewidzieć, że ze względu na wadliwy przestrzenny układ klas wieku w ostępie dojdzie do wystawienia otwartej ściany drzewostanu na działanie wiatru, to ścianę taką należy odpowiednio wcześniej (z wyprzedzeniem 30-40 lat) uodpornić przez wykonanie orębu w sąsiadującym od strony dowietrznej drzewostanie. Szczegółowe zasady ponoszenia odporności na wiatr drzewostanów i calych kompleksów leśnych przedstawił w swoim podręczniku prof. Jan Zajączkowski.

W większości kompleksów leśnych w części nizinnej Polski przyjęto kierunek cięć ze wschodu na zachód, rzadziej spotyka się kierunek z północnego wschodu na południowy zachód lub z północy na południe. Założenia co do panującego w danym rejonie kierunku wiatrów widoczne są w przebiegu linii ostępowych i oddziałowych w kompleksach leśnych na niżu.

W terenach górskich ustalenie kierunku cięć powinno uwzględnić czynniki mające wpływ na odchylenie strug wywalających wiatrów takie jak przebieg grzbietów i dolin.

 
 

 
Zależność kierunku cięć od kierunku wiatru i cech terenu
««