Efekt rębni dla otaczających drzewostanów
 
Autor strony: L. Bolibok
 
 
 
W trakcie prowadzenia rębni uwaga leśnika nie może koncentrować się wyłącznie na powierzchni, na której prowadzone są cięcia. Usunięcie drzewostanu na odnawianej powierzchni może oddziaływać na otaczające drzewostany i dalsze tereny.

Dojrzałe drzewa w przyległych drzewostanach mogą bardzo źle znieść nagłe wystawienie na działanie silnych wiatrów. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji po wykonaniu na odnawianej powierzchni cięcia zupełnego i odsłonięciu ściany lasu po stronie dowietrznej (zob. wybór kierunku cięć).

Również naloty korzystające z osłony bocznej mogą źle zareagować na wzrost insolacji i wzmożoną transpirację, wymuszaną przez wiatr (zob. warunki mikroklimatyczne na smudze).

Skutki wyboru rębni mogą sięgać znacznie dalej niż na otaczające drzewostany. Na obszarach górskich glebochronna rola lasu nie podlega dyskusji. Rębnie powinny być tam dobierane także pod kątem zachowania trwałego ocienienia gleby, a tym samym spowolnienia tajania śniegu i rozciągnięcia w czasie spływu wód do dolin. Zmniejszenie kulminacji spływu wód i rozciągnięcie go w czasie chroni przed powodzią nawet odległe obszary.

««