Literatura uzupełniająca do strony:
Efekt rębni dla otaczających drzewostanów
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego" Puchalski T., Prusinkiewicz Z., PWRiL, Warszawa, 1990.
  • "Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego" Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów