Efekt rębni dla odnowienia
 
Autor strony: L. Bolibok
 
 
 
Koncentrując się na odnowieniu można powiedzieć, że prowadzenie rębni ma na celu modyfikację ekologicznych warunków wzrostu korzystną dla następnego pokolenia drzew. Stosowanie odpowiednich elementów technicznych, przestrzennych i czasowych rębni pozwala wpływać na dostęp światła, konkurencję chwastów, warunki cieplne i wilgotnościowe, w jakich wzrasta odnowienie.

Dobrze dobrana rębnia może stworzyć również osłonę odnowień przed działaniem czynników destrukcyjnych takich jak np. silne wiatry. Oczywiście wpływ rębni na warunki wzrostu młodego pokolenia w dużym stopniu jest uwarunkowany istniejącymi warunkami siedliskowymi i drzewostanowymi.

««