Dodatkowe źródła informacji
 
Autor strony: J. Zajączkowski
 
Pozycje książkowe     Czasopisma    
 
 
 
Treść każdej ze stron poradnika uzupełniono o odwołania do różnych pozycji literatury fachowej, w których czytelnik będzie mógł znaleźć dodatkowe informacje dotyczące prezentowanych zagadnień.

Poniżej wyszczególniono uwzględnione w takich odwołaniach podręczniki akademickie i inne książki o tematyce związanej z rębniami, a także polskie czasopisma naukowe i popularno-naukowe.

Autorzy poradnika założyli, że w odwołaniach znajdą się tylko takie podręczniki i czasopisma, które z dużym prawdopodobieństwem można znaleźć w dobrze prowadzonych bibliotekach nadleśnictw. Dlatego pominięto wiele pozycji z zakresu ekologii oraz wewnętrzne wydawnictwa szkół wyższych (skrypty, zeszyty itp.).

Pełny alfabetyczny wykaz tytułów wykorzystanych w poradniku książek oraz artykułów w czasopismach podano na stronie spisu literatury. Można tam również znaleźć zestawienia wykorzystanych w poradniku pozycji literatury dla wybranych grup zagadnień (haseł) związanych z rębniami.

Polecamy również zapoznanie się z serwisem aktualności literatury leśnej E-Las prowadzonym przez dr Jana Karczmarskiego z Wydziału Leśnego w Krakowie, a także z ofertą filmów instruktażowych dotyczących różnych aspektów hodowli i użytkowania lasu, przygotowanych przez ORWLP w Bedoniu.

 
««
Pozycje książkowe
 
"Charakterystyka hodowlana drzew leśnych" Jaworski A., Wyd. GUTENBERG, Kraków, 1995.

"Cięcia odnowieniowe: Poradnik leśniczego" Bernadzki E., PWRiL, Warszawa, 2000.

"Ekologiczne podstawy hodowli lasu" Szymański S., PWRiL Warszawa, 1986.

"Ekologiczne podstawy siedliskoznawstwa leśnego" Puchalski T., Prusinkiewicz Z., PWRiL, Warszawa, 1990.

"Hodowla lasu (Rębnie. Zasady projektowania upraw)" Jaworski A., Wyd. AR Kraków, 1995.

"Instrukcja ochrony lasu" Kolk A. (red.), Wyd. CILP, Warszawa, 2004.

"Naturalne odnowienie lasu" Leibundgut H., PWRiL, Warszawa, 2005.

"Nowoczesne metody gospodarowania w lasach górskich" Poznański R., Jaworski A., Wyd. CILP, 2000.

"Odporność lasu na szkodliwe działanie wiatru i śniegu" Zajączkowski J., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1991.

"Ogólna hodowla lasu" Włoczewski T., PWRiL, Warszawa, 1968.

"Podstawy przyrostowe i ekologiczne odnawiania oraz pielęgnacji drzewostanów" Jaworski A., PWRiL, Warszawa, 2004.

"Poradnik hodowcy lasu" Murat E., Wyd. ŚWIAT, Warszawa, 1999.

"Prace przygotowawcze do odnowień i zalesień, sposoby i technika sadzenia oraz pielęgnacja upraw" Kocjan H., Wyd. AR im. A. CIeszkowskiego, Poznań, 2006.

"Przebudowa drzewostanów w planowaniu urządzeniowym" Czuba M., Przypaśniak J., CILP, Warszawa, 2006.

"Rębnie w gospodarstwie leśnym: Poradnik leśniczego" Puchalski T., PWRiL, Warszawa, 2000.

"Sosna zwyczajna. Hodowla i ochrona" Puchniarski T., Wyd. PWRiL, 2008.

"Zasady Hodowli Lasu" Rozwałka Z. (red.), ORWLP, Bedoń, 2003.

 
««
Czasopisma
 
Biblioteczka Leśniczego (artykuły z roczników 1990-91, 1993, 1997, 2000-02, 2004-05, 2007)

Głos Lasu (artykuły z roczników 1972, 1975, 1993, 1995-96, 1999-2004, 2006)

Las Polski (artykuły z roczników 1970-72, 1974, 1976, 1978, 1980-86, 1989-90, 1992-2008)

Postępy Techniki w Leśnictwie (artykuły z roczników 1986, 1995-96)

Przegląd Leśniczy (artykuły z roczników 1995, 1998-2001, 2003-07)

Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (artykuły z rocznika 2006)

Sylwan (artykuły z roczników 1971-72, 1974-76, 1978-89, 1991-97, 1999-2007)

««