Powierzchnie o kształcie wydłużonym
 
Autorzy strony: L. Bolibok, B. Brzeziecki
 
Brzegi     Smugi     Pasy     Strefy    
 
 
 
Do powierzchni wydłużonych zalicza się brzegi, smugi, pasy oraz strefy.

Powierzchnie o kształcie wydłużonym nie powinny tworzyć regularnych figur geometrycznych. Urozmaicenie przebiegu dłuższych boków powinno uwzględniać naturalną zmienność mikrosiedlisk i drzewostanów, a także prowadzić do zapewnienia najkorzystniejszych warunków dla powstających przy ścianie lasu odnowień.

Ze względu na ekologiczne warunki odnowienia, najkorzystniejsze są powierzchnie, których dłuższy bok przebiega prostopadle do kierunku panujących wiatrów.

 
 
Elementy przestrzenne o kształcie wydłużonym
 
««
Brzegi
 
Brzeg drzewostanu (smuga wewnętrzna) podczas cięć brzegowych
 
Brzegi to powierzchnie ciągnące się wzdłuż ściany drzewostanu, mające zaledwie kilka metrów szerokości.
 
««
Smugi
 
Widok smugi w drzewostanie świerkowym odnawianym rębnią Ic
 
Smugi to wydłużone powierzchnie o szerokości nie przekraczającej 1h, ciągnące się wzdłuż granicy drzewostanu.
 
««
Pasy
 
Podtopienie powierzchni po wykonaniu zrębu na siedlisku BMb
 
Pas zrębowy w olsie
 
Pasy to przylegające do granicy drzewostanu powierzchnie o szerokości równej od jednej do dwóch wysokości drzewostanu (1-2h).
 
««
Strefy
 
Uprawa powstała na jednej strefie w rębni gniazdowej zupełnej
 
Strefy to powierzchnie o szerokości powyżej 2h (70-200 m). Strefy dzielą duże drzewostany na części i tworzą oddzielne powierzchnie manipulacyjne.

Im większa pewność uzyskania odnowienia oraz im powolniejsze zdejmowanie okapu starego drzewostanu na strefie, tym jej szerokość może być większa.

««