Powierzchnie o kształcie eliptycznym
 
Autorzy strony: L. Bolibok, B. Brzeziecki
 
Luki     Małe gniazda     Duże gniazda    
 
 
 
Wśród powierzchni eliptycznych wyróżnia się luki, małe gniazda oraz duże gniazda.
 
Luki
 
Luka odnowiona sztucznie jodłą
 
Luki powstają po wycięciu 1-2 drzew. Ich średnica wynosi od 25% do 50% wysokości drzewostanu (h), a powierzchnia nie przekracza 2 arów.
 
««
Małe gniazda
 
Małe gniazdo z naturalnym odnowieniem bukowym
 
Mniejsza średnica elipsy u małych gniazd nie przekracza 1h. Ich powierzchnia, zwykle o kształcie zbliżonym do koła, ma wielkość z zakresu 3-10 arów.
 
««
Duże gniazda
 
Duże gniazdo na siedlisku LMśw przygotowane do odnowienia dębem
 
Duże gniazda cechują się wymiarem mniejszej średnicy z zakresu 1.1-1.5h. Ich powierzchnia wynosi od 10 do 20 arów. W przypadku dużych gniazd najczęściej spotyka się w praktyce kształty elips wyraźnie odbiegające od kolistego.

Wydłużenie następuje wtedy na osi wschód-zachód i wiąże się z potrzebą ograniczenia wysuszającego efektu bezpośredniej operacji słoneczej na gnieździe. Zbytnie wydłużenie może jednak wpływać destabilizująco na odporność drzewostanu między gniazdami na wiatry wywalające.

««