Małe gniazdo z naturalnym odnowieniem bukowym

Autor obrazu: B. Brzeziecki

Zaleca się, aby gniazda wykorzystywane do wprowadzania buka miały powierzchnię nie przekraczającą 10 arów. Wynika to z dużej wrażliwości buka na przymrozki, a jednocześnie większej niż u dębu cienioznośności.