Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Powierzchnie o kształcie wydłużonym
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Elementy przestrzenne o kształcie wydłużonym (B.B.)
 
Szerokość zrębu (S) można wyrażać zarówno w metrach, jak i wielokrotności h - wysokości głównej warstwy koron.
 
Id=10809
 
Rozdział:
Brzegi
 
Brzeg drzewostanu (smuga wewnętrzna) podczas cięć brzegowych (B.B.)
 
Id=10583


1.Brzeg - smuga wewnętrzna

2.Smuga zewnętrzna
 
Rozdział:
Smugi
 
Widok smugi w drzewostanie świerkowym odnawianym rębnią Ic (B.B.)
 
Id=10584


1.Odnowienie świerkowe na smudze zewnętrznej
 
Rozdział:
Pasy
 
Pas zrębowy w olsie (J.Z.)
 
Wrąb o szerokości 40 m w dużym bloku drzewostanów rębnych.
 
Id=10586
 
Podtopienie powierzchni po wykonaniu zrębu na siedlisku BMb (P.Z.)
 
Wałki umożliwają wywyższenie miejsc sadzenia ponad maksymalny, obserwowany zimą poziom lustra wody. Wyorana na prezentowanej powierzchni gleba ma zawartość frakcji mineralnych na tyle dużą, że nie jest potrzebne stosowanie podsypek piaszczystych w celu zapobiegnięcia mrozowemu wysadzaniu sadzonek.
 
Id=10775
 
Rozdział:
Strefy
 
Uprawa powstała na jednej strefie w rębni gniazdowej zupełnej (J.Z.)
 
W rębni gniazdowej szerokość strefy jest większa niż szerokość zrębu w rębni zupełnej. Zależnie od szybkości usuwania drzewostanu na powierzchni międzygniazdowej, szerokośc ta może sięgać do ok. 100 m w rębni IIIa albo do ok. 150 m w rębni IIIb.
 
Id=10587


1.Gniazda dębowe

2.Uprawa brzozowo-sosnowa z wylegającym trzcinnikiem