Brzeg drzewostanu (smuga wewnętrzna) podczas cięć brzegowych

Autor obrazu: B. Brzeziecki