Podtopienie powierzchni po wykonaniu zrębu na siedlisku BMb

Autor obrazu: P. Zajączkowski

Wałki umożliwają wywyższenie miejsc sadzenia ponad maksymalny, obserwowany zimą poziom lustra wody. Wyorana na prezentowanej powierzchni gleba ma zawartość frakcji mineralnych na tyle dużą, że nie jest potrzebne stosowanie podsypek piaszczystych w celu zapobiegnięcia mrozowemu wysadzaniu sadzonek.