Elementy przestrzenne o kształcie wydłużonym

Autor obrazu: B. Brzeziecki

Szerokość zrębu (S) można wyrażać zarówno w metrach, jak i wielokrotności h - wysokości głównej warstwy koron.