Uprawa powstała na jednej strefie w rębni gniazdowej zupełnej

Autor obrazu: J. Zajączkowski

W rębni gniazdowej szerokość strefy jest większa niż szerokość zrębu w rębni zupełnej. Zależnie od szybkości usuwania drzewostanu na powierzchni międzygniazdowej, szerokośc ta może sięgać do ok. 100 m w rębni IIIa albo do ok. 150 m w rębni IIIb.