Pas zrębowy w olsie

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Wrąb o szerokości 40 m w dużym bloku drzewostanów rębnych.