Rębnia grupowo-przerębowa
 
Autor strony: S. Drozdowski
 
 
 
Rębnia ta zwana jest również rębnią kępowo-przerębową. Dopuszcza się w niej cięcia kilku drzew występujących obok siebie (cięcia w grupach, kępach) co powoduje że las nie zachowuje reguły Assmanna, a obok siebie mogą występować grupy (kępy) drzew o różnej wielkości i w wyrównanym wieku.

Rębnia grupowo-przerębowa znajduje zastosowanie najczęściej w drzewostanach mieszanych z udziałem gatunków umiarkowanie światłożądnych lub światłożądnych. Można z jej pomocą kształtować i utrzymywać strukturę przerębową w drzewostanach jesionowych z domieszką olszy i świerka, także dębowych z domieszką klonu, lipy, świerka, wiązu, olszy lub jesionu, oraz drzewostanach sosnowych.

 
 
Rębnia grupowo-przerębowa w drzewostanie sosnowym
««