Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Rębnia grupowo-przerębowa
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Rębnia grupowo-przerębowa w drzewostanie sosnowym (J.Z.)
 
Id=10563


1.Grupa młodych sosen z samosiewu

2.Fragment ze starszym podrostem

3.Rozluźniony drzewostan główny