Literatura uzupełniająca do strony:
Rębnia grupowo-przerębowa
 
Poniżej zestawiono pozycje literatury zawierające informacje uzupełniające do treści przedstawionych na wybranej stronie tematycznej. Odnośniki od nazwisk autorów kierują do zestawień wszystkich tych pozycji danego autora, które zostały wykorzystane w poradniku.
 
  • "Możliwości i celowość hodowli dwu- i wielogeneracyjnych drzewostanów sosnowych" Zajączkowski J., Sylwan 11, 1996.
  • "Rębnia przerębowa w drzewostanach sosnowych" Andrzejczyk T., Sylwan 8, 2006.

  •  
    Zobacz również:     Pełny wykaz wykorzystanych w poradniku pozycji literatury     Zestawienie wszystkich autorów