Elementy czasowe rębni
 
Autorzy strony: L. Bolibok, B. Brzeziecki
 
Czas inicjowania odnowienia     Okres uprzątnięcia drzewostanu    
 
 
 
Elementy czasowe określają przebieg rębni w czasie. W podręcznikach hodowli lasu wymieniane są zazwyczaj następujące elementy czasowe: okres odnowienia (ogólny i cząstkowy) oraz nawrót cięć (ewentualnie obieg cięć). Ze względu na podstawowe znaczenie dla ładu czasowego rębni, pojęcia te opisano na osobnych stronach.

rębni przerębowej stosujemy ponadto pojęcie „obiegu cięć przerębowych” tj. czasu upływającego między wykonaniem kolejnych cięć przerębowych.

 
 
W rębni zupełnej kolejne pasy zrębowe odnawiane są w nawrocie 4-5-letnim
 
Poniżej wyjaśniono pojęcia czasu inicjowania odnowienia oraz okresu uprzątnięcia drzewostanu, również spotykane kontekście elementów czasowych rębni.
 
««
Czas inicjowania odnowienia
 
Czas inicjowania odnowienia jest to wiek drzewostanu, w którym rozpoczyna się proces jego odnawiania.

W okresie odnowienia tracona jest część przyrostu na skutek przedwczesnego wycinania części drzew z drzewostanu poprzedniej generacji. Przyrost na chwilowo pozostających drzewach starej generacji nawet jeżeli jest wzmożony w związku z prześwietleniem nie rekompensuje tych strat.

Straty na przyroście są najmniejsze, gdy okres odnowienia przypada na kulminację przyrostu przeciętnego. Prof. Bernadzki zaleca inicjowanie odnowienia w drzewostanie o wieku niższym od przyjętego wieku rębności o połowę założonego okresu odnowienia.

 
««
Okres uprzątnięcia drzewostanu
 
Czasami wykonanie prac odnowieniowych w danym roku zależy od wystąpienia układu szczególnie korzystnych warunków zewnętrznych
 
Okres uprzątnięcia jest definiowany przez prof. Bernadzkiego jako czas w jakim przewiduje się uprzątnięcie drzewostanu macierzystego osłaniającego istniejące już odnowienie, tzn. uprzątnięcie starodrzewu w klasie odnowienia.

W Zasadach Hodowli Lasu położono nacisk na rozróżnienie pomiędzy okresem odnowienia i okresem uprzątnięcia, który teoretycznie może być zdecydowanie dłuższy. Różnice te wyjaśniono następująco:

„Okres odnowienia nie jest równoznaczny z okresem uprzątnięcia dotychczasowego drzewostanu, bowiem niektóre jego fragmenty powinny pozostać jako pożądane elementy strukturalne i funkcjonalne nowego drzewostanu, np. młodsze i stabilne biogrupy drzew gatunków głównych, kępy gatunków domieszkowych i biocenotycznych, nasienniki, drzewa pomnikowe lub dziuplaste wraz z otulinami. Pozostawione fragmenty starodrzewu o powierzchni łącznej nie mniejszej niż 5% powierzchni manipulacyjnej pasa zrębowego, strefy lub smugi i powierzchni jednostkowej nie mniejszej niż 5-10 arów powinny pozostać wraz z nienaruszonymi warstwami dolnymi aż do naturalnego rozpadu."

««