W rębni zupełnej kolejne pasy zrębowe odnawiane są w nawrocie 4-5-letnim

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Zręby odnawiane naturalnie sosną w nadl. Wipsowo.