Nawrót cięć
 
Autorzy strony: L. Bolibok, B. Brzeziecki
 
 
 
Nawrót cięć to liczba lat upływająca między dwoma kolejnymi cięciami.

W przypadku rębni zupełnej nawrót cięć oznacza czas jaki upływa między dwoma wyrębami na sąsiadujących ze sobą powierzchniach zrębów, zwykle 4 do 5 lat.

W rębni częściowej i stopniowej jest liczba lat upływająca między dwoma cięciami odnowieniowymi na tej samej powierzchni , zwykle 3 do 6 lat.

W rębni przerębowej jest to liczba lat pomiędzy kolejnymi powtórzeniami cięć przerębowych w jednostce kontrolnej, zwykle 5 do 10 lat.

 
 
Nawrót cięć w rębni gniazdowej zależy zależy od tempa wzrostu odnowień na gniazdach
 
W przypadku rębni gniazdowej nawrót cięć może się wahać do 5 do 15 lat, w zależności od czasu w jakim odnowienie na gniazdach osiąga wysokość zabezpieczenia biologicznego.
««