Nawrót cięć w rębni gniazdowej zależy zależy od tempa wzrostu odnowień na gniazdach

Autor obrazu: J. Zajączkowski

W rębni gniazdowej zupełnej powierzchnia międzygniazdowa jest usuwana w momencie uzyskania przez odnowienie na gnieździe wysokości co najmniej 1 m - tzw. wysokości zabezpieczenia biologicznego (przed przymrozkami i chwastami).