Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Elementy czasowe rębni
 
Rozdział:
(początek strony)
 
W rębni zupełnej kolejne pasy zrębowe odnawiane są w nawrocie 4-5-letnim (J.Z.)
 
Zręby odnawiane naturalnie sosną w nadl. Wipsowo.
 
Id=10601


1.Pas zrębowy odnawiany naturalnie sosną

2.Pasy starszych odnowień sosnowych

3.Pozostawiona kępa starodrzewu
 
Rozdział:
Okres uprzątnięcia drzewostanu
 
Czasami wykonanie prac odnowieniowych w danym roku zależy od wystąpienia układu szczególnie korzystnych warunków zewnętrznych (P.Z.)
 
Wejście z cięciami rębnymi do olsów jest możliwe tylko po silnym zamarznięciu gleby zimą lub w wyjątkowo suchym sezonie wegetacyjnym.
 
Id=10767


1.Wyższa kępa z odroślową olszą
 
Strona: Okres odnowienia
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Okres odnowienia kończy się z momentem uprzątnięcia ostatnich drzew przeznaczonych do usunięcia (J.Z.)
 
Drzewostan odnawiany rębnią gniazdową z wykorzystaniem płatów istniejących samosiewów. Stan po sztucznym odnowieniu powierzchni międzygniazdowej, kończącym ogólny okres odnowienia. Na zrębie pozostawiono łącznie pięć starszych kęp dębowych.
 
Id=10603


1.Część drzew pozostaje po zakończeniu odnowienia
 
Strona: Nawrót cięć
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Nawrót cięć w rębni gniazdowej zależy zależy od tempa wzrostu odnowień na gniazdach (J.Z.)
 
W rębni gniazdowej zupełnej powierzchnia międzygniazdowa jest usuwana w momencie uzyskania przez odnowienie na gnieździe wysokości co najmniej 1 m - tzw. wysokości zabezpieczenia biologicznego (przed przymrozkami i chwastami).
 
Id=10602


1.Gniazdo dębowe o wysokości do 1.5 m