Okres odnowienia kończy się z momentem uprzątnięcia ostatnich drzew przeznaczonych do usunięcia

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Drzewostan odnawiany rębnią gniazdową z wykorzystaniem płatów istniejących samosiewów. Stan po sztucznym odnowieniu powierzchni międzygniazdowej, kończącym ogólny okres odnowienia. Na zrębie pozostawiono łącznie pięć starszych kęp dębowych.