Elementy rębni
 
Autor strony: L. Bolibok
 
 
 
Zamieszczone w poradniku opisy rębni odwołują się do zestawu specjalistycznych pojęć - tak zwanych elementów rębni. Odwołania takie skracają i upraszczają opis rębni, a jednocześnie pozwalają w sytuacjach nietypowych na łatwe definiowanie nowych technologii odnawiania, nie uwzględnionych dotąd w podręcznikach czy oficjalnych wytycznych branżowych (Zasadach Hodowli Lasu).
 
 

 
Powierzchnia zrębu zupełnego
 
Według doc. Puchalskiego każda rębnia może być scharakteryzowana za pomocą elementów technicznych odnoszących się do rodzaju i sposobu prowadzenia cięć, elementów przestrzennych odnoszących się do przestrzennych aspektów rębni oraz elementów czasowych opisujących przebieg rębni w czasie.

Na następnych stronach tej części poradnika przedstawiono szczegółowe wyjaśnienia odnoszące się do tych grup elementów.

««