Powierzchnia zrębu zupełnego

Autor obrazu: L. Bolibok