Podgląd obrazów i ich opisów na wybranej stronie tematycznej oraz stronach bezpośrednio podrzędnych (jeśli występują)
 
Strona: Elementy przestrzenne rębni
 
Rozdział:
Miara ekologiczna elementów przestrzennych rębni
 
Pas zrębowy o szerokości 60m (2h) wykonany w formie wrębu w dużym bloku drzewostanów rębnych (J.Z.)
 
Pozostawiona czasowo wzdłuż linii oddziałowej 'firanka' skraca dłuższy bok zrębu. Hamuje to ruchy wiatru oraz znacząco poprawia efekt krajobrazowy.
 
Id=10649


1.'Firanka' skracająca długość zrębu
 
Strona: Elementy czasowe rębni
 
Rozdział:
(początek strony)
 
W rębni zupełnej kolejne pasy zrębowe odnawiane są w nawrocie 4-5-letnim (J.Z.)
 
Zręby odnawiane naturalnie sosną w nadl. Wipsowo.
 
Id=10601


1.Pas zrębowy odnawiany naturalnie sosną

2.Pasy starszych odnowień sosnowych

3.Pozostawiona kępa starodrzewu
 
Rozdział:
Okres uprzątnięcia drzewostanu
 
Czasami wykonanie prac odnowieniowych w danym roku zależy od wystąpienia układu szczególnie korzystnych warunków zewnętrznych (P.Z.)
 
Wejście z cięciami rębnymi do olsów jest możliwe tylko po silnym zamarznięciu gleby zimą lub w wyjątkowo suchym sezonie wegetacyjnym.
 
Id=10767


1.Wyższa kępa z odroślową olszą
 
Strona: Elementy techniczne rębni
 
Rozdział:
(początek strony)
 
Cięcie sanitarne w drzewostanie świerkowym (J.Z.)
 
Id=10588