Cięcie sanitarne w drzewostanie świerkowym

Autor obrazu: J. Zajączkowski