Pas zrębowy o szerokości 60m (2h) wykonany w formie wrębu w dużym bloku drzewostanów rębnych

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Pozostawiona czasowo wzdłuż linii oddziałowej 'firanka' skraca dłuższy bok zrębu. Hamuje to ruchy wiatru oraz znacząco poprawia efekt krajobrazowy.