Elementy przestrzenne rębni
 
Autor strony: L. Bolibok
 
Miara ekologiczna elementów przestrzennych rębni    
 
 
 
Do elementów przestrzennych rębni należą następujące charakterystyki powierzchni manipulacyjno-odnowieniowej:
  • wielkość,
  • kształt,
  • położenie (usytuowanie) względem stron świata
  • położenie (usytuowanie) względem innych drzewostanów
  • kierunek cięć wykonywanych w ramach rębni.

Z elementami przestrzennymi rębni wiąże się ponadto przestrzenna organizacja zrywki drewna pozyskanego w ramach cięć rębnych (rozmieszczenie szlaków zrywkowych, granica transportu).

 
««
Miara ekologiczna elementów przestrzennych rębni
 
Pas zrębowy o szerokości 60m (2h) wykonany w formie wrębu w dużym bloku drzewostanów rębnych
 
Zazwyczaj wymiary powierzchni podawane są w metrach, lecz w przypadku elementów przestrzennych rębni właściwsza jest miara ekologiczna, za którą przyjmuje się wysokość rębnego drzewostanu (h). Odległości poziome podaje się wówczas jako wielokrotność tej miary, np. 0.5h, 2h.

Zdaniem doc. Puchalskiego, wybranie takiej miary jest prostą konsekwencją znanej leśnikom obserwacji, że wpływ ściany drzewostanu na przylegająca powierzchnię daje się stwierdzić w odległości nie przekraczającej jednej wysokości użytkowanego drzewostanu.

««