Cięcie przygotowawcze
 
Autorzy strony: B. Brzeziecki, L. Bolibok
 
Cele cięć przygotowawczych     Wybór drzew do usunięcia     Nasilenie     Drzewostany wymagające cięć przygotowawczych    
 
 
 
Wykonanie cięć przygotowawczych ma przygotować glebę i drzewostan do odnowienia.
 
 
Efektem cięć przygotowawczych powinna być pokrywa 'z daleka zielona, z bliska brązowa'
 
Cele cięć przygotowawczych
 
Poprzez usunięcie odpowiedniej części drzew z drzewostanu poprawiają się różne cechy macierzystego drzewostanu:
  • Wzrasta dostęp światła, ciepła i opadów do dna lasu, co ma przygotować glebę do przyjęcia nasion: usprawnia ją i przyspiesza rozkład nagromadzonej ścioły.
  • Poprawia się oświetlenie koron pozostałych drzew, co pobudza drzew do obfitszej produkcji nasion.
  • Zwiększa się przeciętna jakość drzewostanu.
  • Wzrasta odporność drzewostanu na wiatr - jeżeli rozrzedzanie nastąpiło odpowiednio wcześnie i miało łagodny przebieg. Nagłe silne rozluźnienie zwarcia w okresie cięć przygotowawczych może przynieść efekt odwrotny.
 
 
Domieszki liści innych gatunków zapobiegają powstaniu zbitej warstwy w ściółce bukowej i pogorszeniu się warunków kiełkowania nasion
 
««
Wybór drzew do usunięcia
 
W ramach cięć przygotowawczych wycina się drzewa, których obsiew byłby niepożądany.

Należą do nich osobniki chore, źle ukształtowane, z wątłymi koronami, słabo przyrastające, a także występujące w nadmiarze osobniki gatunków niepożądanych w przyszłym drzewostanie. Przy okazji cięć przygotowawczych można ograniczyć liczebność drzew tych gatunków domieszkowych, zwłaszcza tych o zdolności do dynamicznego odnowienia (np. brzoza, osika lub grab), mogących łatwo zdominować odnowienie gatunków głównych.

Nie należy wycinać natomiast wycinać drzew grubych, tworzących szkielet drzewostanu. Nie należy również na tym etapie wycinać drzew z drzewostanu podrzędnego, ponieważ mogłoby to szybko doprowadzić do pogorszenia się sprawności gleby lub utraty kontroli nad spontanicznym obsiewem.

 
««
Nasilenie
 
W miejscach opanowanych przez trzcinnik szanse na uzyskanie odnowienia naturalnego są minimalne
 
Nasilenie cięć przygotowawczych powinno odpowiadać umiarkowanej trzebieży, a wizualny efekt w rok po cięciu można wyrazić słowami "z daleka zielono, z bliska brązowo".

W następstwie cięć oczekiwane jest lekkie zazielenienie się dotychczas martwej pokrywy, nie wolno dopuścić do silniejszego rozwoju roślinności dna lasu, a tym bardziej do zadarnienia lub zachwaszczenia gleby.

 
 
Stała obecność chwastów zmusza do ostrożności podczas cięć przygotowawczych
 
««
Drzewostany wymagające cięć przygotowawczych
 
Cięcia przygotowawcze są szczególnie potrzebne w drzewostanach nadmiernie zwartych, zaniedbanych pod względem pielęgnacyjnym.

Cięcia te nie są natomiast potrzebne w drzewostanach, w których prowadzono prawidłowe trzebieże. Nie powinno się ich też wykonywać w drzewostanach nadmiernie rozluźnionych - na skutek zbyt silnej pielęgnacji lub innych przyczyn.

««