Efektem cięć przygotowawczych powinna być pokrywa 'z daleka zielona, z bliska brązowa'

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Pokrywa odpowiednia dla kiełkowania nasion dębu. W rozproszeniu występują typowe gatunki grądowe (dąbrówka, przylaszczka i in.). Brak darni i roślin silnie ocieniających glebę (np. szczyru).