Stała obecność chwastów zmusza do ostrożności podczas cięć przygotowawczych

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Jeżyna ma tylko nieco większe wymagania świetlne od buka. Przedwczesne rozluźnienie zwarcia mogłoby spowodować jej szybki rozwój, a tym samym utrudnić naturalny obsiew w tym drzewostanie.