Domieszki liści innych gatunków zapobiegają powstaniu zbitej warstwy w ściółce bukowej i pogorszeniu się warunków kiełkowania nasion

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Ściółka bukowo-dębowa. Liście dębu zwykle nie zasychają w jednej płaszczyźnie, co uniemożliwia tworzenie zbitej warstwy.