Cięcia odsłaniające
 
Autorzy strony: B. Brzeziecki, L. Bolibok
 
Cele cięć odsłaniających     Przestrzenne zróżnicowanie cięć     Pora wykonania    
 
 
 
Cięcia odsłaniające zwykle po raz pierwszy wykonywane są po upływie 3-5 lat po obfitym obsiewie, powtarza się je co około 5 lat.

W zależności od odnawianego gatunku i tempa wzrostu odnowień na tej samej powierzchni może być przeprowadzone od 2 do 5 cięć odsłaniających. W drzewostanach znajdujących się w zaawansowanym stanie odnowienia naturalnego, liczba cięć zależy od stanu i wzrostu odnowienia.

 
 
Drzewostan bukowy podczas cięć odsłaniających
 
Odmianą cięcia odsłaniającego jest zdejmowanie osłony znad starszych odnowień (podrostów lub drugiego piętra), powstałych spontanicznie i nadających się do wykorzystania w następnym pokoleniu drzewostanu.
 
 

 
Drugie piętro dębowe po odsłonięciu
 
Drugie piętro bukowe po odsłonięciu cięciami częściowymi
 
««
Cele cięć odsłaniających
 
Ze względu na wrażliwość na szkody od przymrozków, młode buki wymagają powolnego odsłaniania w wielu nawrotach cięciach
 
Celem kolejno przeprowadzanych cięć odsłaniających jest:
  • Stopniowe zwiększanie dostępu światła i opadów do wnętrza lasu.
  • Uwalnianie młodej generacji drzew od osłony drzewostanu.
  • Przysposabianie (hartowanie) nalotów i podrostów do wzrostu na odsłoniętej powierzchni.
  • Wykorzystanie - w przypadku niektórych gatunków - przyrostu z prześwietlenia na dłużej pozostających drzewach.
 
««
Przestrzenne zróżnicowanie cięć
 
Cięcia odsłaniające powinny mieć intensywność zróżnicowaną w zależności od tempa wzrostu odnowień
 
W odróżnieniu od cięć obsiewnych w ramach cięć odsłaniających drzewostan nie zawsze jest przerzedzany równomiernie. W miejscach pozbawionych odnowienia należy utrzymywać zwarcie w nadziei, że ocieniona gleba zachowa sprawność i przyjmie nasiona odnawianego gatunku, które opadną w kolejnych latach.
 
 
Reakcją na niepodziewanie niską skuteczność naturalnego obsiewu może być wydłużenie okresu odnowienia i zróżnicowanie jego struktury wysokościowej
 
««
Pora wykonania
 
Drzewa do usunięcia w cięciach odsłaniających należy wyznaczać w czasie słonecznej pogody w sezonie wegetacyjnym, gdy łatwiejsza jest ocena warunków świetlnych na dnie lasu i ich wpływu na stan odnowień.

O ile to możliwe ścinkę i zrywkę należy wykonywać przy wysokiej pokrywie śnieżnej (ochrona odnowień), ale nie w czasie silnych mrozów (ze względu na kruchość zamarzniętych drzewek).

 
 
Podrosty przetrzymane w zbytnim zagęszczeniu łatwo ulegają uszkodzeniom podczas ostatnich cięć w odnawianym drzewostanie
««