Cięcia odsłaniające powinny mieć intensywność zróżnicowaną w zależności od tempa wzrostu odnowień

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Pierwsze cięcie odsłaniające wykonano tylko nad kępami dostatecznie gęstych nalotów.