Podrosty przetrzymane w zbytnim zagęszczeniu łatwo ulegają uszkodzeniom podczas ostatnich cięć w odnawianym drzewostanie

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Szkody w młodniku bukowym po cięciu uprzątającym. Wczesne obniżenie zagęszczenia drzewek mogłoby wzmocnić je na tyle, aby wytrzymały nacisk mniejszych gałęzi upadającej korony.