Drzewostan bukowy podczas cięć odsłaniających

Autor obrazu: J. Zajączkowski

Warunkiem uniknięcia dużych szkód w odnowieniach podczas rębni częściowej wielkopowierzchniowej jest dobre udostępnienie odnawianej strefy za pomocą gęstej sieci szlaków zrywkowych.