Cięcie uprzątające
 
Autorzy strony: B. Brzeziecki, L. Bolibok
 
 
 
Drzewostan bukowy przed cięciem uprzątającym
 
Cięciem uprzątającym nazywa się ostatnie cięcie odsłaniające, podczas którego wycina się resztę drzew przewidzianych do usunięcia z powierzchni manipulacyjnej.

Po cięciach uprzątających i oszacowaniu strat związanych ze ścinką i zrywką następuje dogodny moment do wykonania uzupełnień.

Podobnie jak w rębni zupełnej, na odnawianej powierzchni powinny pozostać kępy starodrzewu. Należy je wyznaczyć i przygotować jeszcze przed rozpoczęciem cięć obsiewnym.

W trakcie prowadzenia cięć częściowych nie należy usuwać jakichkolwiek drzew z wyznaczonych kęp starodrzewu. Byłoby to sprzeczne z postulatem zachowania niezmienionej struktury starodrzewu w pozostawianych kępach.

««